e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病免 bệnh miễn
♦Vì đau yếu mà cáo quan, từ chức. ◇Bạch Cư Dị : Thái Hòa nhị niên, chiếu thụ Hình bộ thị lang, minh niên bệnh miễn quy Lạc , , (Tự lạc thi tự ) Thái Hòa năm thứ hai, chiếu phong chức Hình bộ thị lang, năm sau cáo bệnh từ quan về Lạc Dương.