e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

疳積 cam tích
♦Bệnh về tiêu hóa của trẻ con, gầy gò, mặt vàng, bụng ỏng, nguyên do mật hay dạ dày bị tổn thương hoặc có trùng.