e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

低調 đê điệu
♦Tiếng nhỏ, tiếng khẽ. ◇Mao Thuẫn : Vương Hòa Phủ bổn lai tảng tử cực hưởng lượng, thử thì khước thiên thiên dụng liễu đê điệu , 調 (Tí dạ , Tam) Vương Hòa Phủ xưa nay họng lớn oang oang, lúc đó lại cứ lí nha lí nhí.
♦Nhẹ nhàng mềm mỏng, không vênh váo huyênh hoang. ◎Như: nhân thử sự thái quá mẫn cảm, song phương đô dĩ đê điệu đích thái độ lai xử lí , 調 vì việc này rất là tế nhị nhạy cảm, hai bên đều lấy thái độ mềm mỏng mà đối xử.