e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

璧謝 bích tạ
♦Trả lại đồ người ta tặng cho mà vẫn tỏ lòng mang ơn. ☆Tương tự: bích hoàn , phản bích , kính bích .