e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

狂飲 cuồng ẩm
♦Uống rượu thỏa thích. § Cũng nói thống ẩm , sướng ẩm . ◇Tôn Chi Úy : Trù tích luận văn minh nguyệt dạ, Lưỡng nhân cuồng ẩm Diệu Cao Đài , (Vọng Kim San hoài cựu ).