e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

椒房 tiêu phòng
♦Tức điện của Hoàng Hậu, ở cung Vị Ương , đời Hán. Tường quét bùn đất trộn hạt tiêu cho ấm, thơm và cũng để tượng trưng ước mong được nhiều con (tiêu có nhiều hạt). Về sau, phiếm chỉ chỗ ở của các hậu, phi. ◇Bạch Cư Dị : Lê viên tử đệ bạch phát tân, Tiêu phòng a giám thanh nga lão , (Trường hận ca ) Các con em chốn Lê Viên tóc đã trắng xóa, Những viên giám thị nơi tiêu phòng, những nàng trẻ tuổi trước kia bây giờ đã già rồi. § Lê Viên là nơi diễn kịch trong cung đời Đường. Vua Minh Hoàng có một đội con hát riêng kén những con nhà tử tế, dạy lập trong vườn riêng gọi là "lê viên tử đệ".
♦Mượn chỉ các hậu phi. ◇Đỗ Phủ : Tựu trung vân mạc tiêu phòng thân, Tứ danh đại quốc Quắc dữ Tần , (Lệ nhân hành ) Trong đó, những thân thuộc của hoàng hậu, (ở cung điện) có màn trướng vẽ hình mây, Đều được ban tước hiệu Quắc Quốc (Phu Nhân), Tần Quốc (Phu Nhân).