e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

求過於供 cầu quá ư cung
♦Nhu cầu vượt hơn khả năng cung ứng. ◎Như: do ư cầu quá ư cung, thương nhân sấn cơ hống đài vật giá , .
♦☆Tương tự: cung bất ứng cầu .
♦★Tương phản: cung quá ư cầu .