e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

永久 vĩnh cửu
♦Lâu dài, trường cửu. ◇Trần Thư : Loạn li vĩnh cửu, quần đạo khổng đa , (Cao Tổ kỉ thượng ).
♦Vĩnh viễn, mãi mãi. ◇Mưu Dung : Công nghiệp yếu đương thùy vĩnh cửu, Lợi danh na đắc tại tu du , (Kí Chu Thiều Châu ).
♦☆Tương tự: hằng cửu , trường kì , trường cửu , vĩnh hằng , vĩnh viễn .
♦★Tương phản: lâm thì , tạm thì , sát na , thuấn gian .