e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暴動 bạo động
♦Hành vi dùng bạo lực để uy hiếp, phá hoại, phản kháng... ☆Tương tự: bạo loạn , động loạn .