e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

昆仲 côn trọng
♦Anh em, huynh đệ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim nhữ nhị nhân diệc thị côn trọng chi phận, chánh đương đồng tâm hiệp lực, cộng báo phụ cừu; nại hà tự tương tranh cạnh, thất kì đại nghĩa , , ; , (Đệ bát thập nhất hồi).