e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

故都 cố đô
♦Kinh đô cũ. ◇Khuất Nguyên : Quốc vô nhân mạc ngã tri hề, Hựu hà hoài hồ cố đô , (Li tao ) Trong nước không một người biết tới ta, Thì còn thương tiếc kinh đô cũ làm gì nữa.