e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拱辰 củng thần
♦Các ngôi sao đều hướng về ngôi Bắc Đẩu. ◇Luận Ngữ : Vi chính dĩ đức, thí như bắc thần, cư kì sở nhi chúng tinh củng chi , , (Vi chính ) Làm chính trị mà dùng đức, thì như sao Bắc Đẩu ở một nơi mà các ngôi sao khác hướng về cả.
♦Tỉ dụ bốn phương quy phục bậc vua có đức độ. § Cũng nói củng bắc , củng cực .