e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

久別 cửu biệt
♦Xa cách lâu ngày. ☆Tương tự: cửu khoát .