e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

抵抗 đề kháng
♦Chống lại, kháng cự. ◎Như: đề kháng ngoại tộc xâm lược .