e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

感謝 cảm tạ
♦Tỏ lòng biết ơn. ◇Thủy hử truyện : Cảm tạ chúng vị hào kiệt, bất tị hung hiểm, lai hổ huyệt long đàm, lực cứu tàn sanh , , , (Đệ tứ thập nhất hồi) Xin cảm tạ các vị hào kiệt đã không nề nguy hiểm xông vào hang cọp ổ rồng ra sức cứu cho mạng tàn sinh.