e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

庖丁 bào đinh
♦Người đầu bếp. ◇Trang Tử : Bào đinh vị Văn Huệ quân giải ngưu (Dưỡng sanh chủ ) Một người đầu bếp mổ bò cho vua Văn Huệ.