e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丙丁 bính đinh
♦Theo ngũ hành , bính đinh thuộc Hỏa , nên gọi lửa là bính đinh. ◎Như: phó bính đinh đem đốt đi. § Cũng viết là phó bính