e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

居積 cư tích
♦Tích trữ tiền của. ◇Liêu trai chí dị : Nữ thiện cư tích, diệc bất dĩ tha sự lụy sinh , (A Bảo ) Cô gái khéo dành dụm buôn bán nên cũng không làm sinh phải bận tâm gì khác.