e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不辰 bất thần
♦Không gặp thời. ◇Thi Kinh : Ngã sanh bất thần, Phùng thiên đản nộ , (Đại nhã , Tang nhu ) Ta sinh ra không gặp thời, Gặp lúc nổi cơn thịnh nộ.