e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

專誠 chuyên thành
♦Chăm chú hết lòng, nhất tâm nhất ý. ◇Hoài Nam Tử : Tâm bất chuyên nhất, bất năng chuyên thành , (Chủ thuật ).