e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

孤芳 cô phương
♦Hoa thơm một mình. Thường tỉ dụ người có phẩm hạnh cao khiết xa cách thế tục. ◇Vu Hữu Nhậm : U diễm cư khâu hác, Cô phương hân hữu thác , (Độ lũng tạp thi , Chi tứ).
♦Chỉ kiến giải độc đặc không giống số đông người.