e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不職 bất chức
♦Không làm tròn phận sự, không xứng chức.