e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

狐疑 hồ nghi
♦☆Tương tự: sai nghi , nghi hoặc , hoài nghi .
♦Tính cáo đa nghi, cho nên người hay ngờ vực gọi là hồ nghi . ◇Hồ Ứng Lân : Hậu nhân bất gia khảo hạch, chí kim hồ nghi , (Thi tẩu , Cận thể trung ).
♦Do dự, chần chừ. ◇Sử Kí : Mạnh Bôn chi hồ nghi, bất như dong phu chi tất chí dã , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Một Mạnh Bôn do dự không bằng một kẻ dung tục quyết làm tới.