e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

動地驚天 động địa kinh thiên
♦Rung trời chuyển đất. Hình dung làm cho người ta kinh sợ, thanh thế cực kì lớn lao. § Cũng viết là kinh thiên động địa . ◇Tái sanh duyên : Na thì câu hợp hoàng thân phủ, Động địa kinh thiên náo khởi lai , (Đệ lục ngũ hồi).