e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

推特 thôi đặc
♦Twitter (Thôi-đặc ) là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là tweets, một dạng tiểu blog (microblogging).