e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

訟庭 tụng đình
♦Chỗ xét xử tố tụng, tòa án, pháp đình. § Cũng gọi là tụng đường . ◇Phó Phu : Tụng đình như thủy lại nhân nhàn, Quan xá tiêu nhiên trú yểm quan , (Mộng cừ ư lâm vũ huyện ).