e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

媒體 môi thể
♦Chỉ chung các công cụ (hoặc phương pháp) truyền bá tin tức tài liệu. Gồm có: truyền hình, phát thanh, điện ảnh, báo chí, mạng Internet, v.v. § Dịch nghĩa tiếng Anh: media, medium. Còn gọi là: môi giới .