e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

扶喪 phù tang
♦Hộ tống linh cữu. ◇Vương An Thạch : Khí thế Bình Âm, thọ ngũ thập tam; hữu tử tứ nhân, phù tang nhi nam , ; , (Kinh đông đề điểm hình ngục lục quân mộ chí minh ).