e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

赤縣 xích huyện
♦Viết tắt của Xích Huyện Thần Châu (chỉ Hoa Hạ ngày xưa, tức là Trung Quốc ngày nay).