e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

雲房 vân phòng
♦Phòng ở của nhà sư hoặc đạo sĩ. ◇Lưu Đắc Nhân : Thạch lộ đặc lai tầm đạo giả, Vân phòng không kiến hữu tiên kinh , (San trung tầm đạo nhân bất ngộ ).