e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

抵盜 để đạo
♦Lấy cắp, lấy trộm. ◇Kim Bình Mai : Triêu lai mộ vãng, bả Nhậm đạo sĩ nang khiếp trung tế nhuyễn đích bổn dã để đạo xuất đại bán hoa phí liễu , (Đệ cửu tứ hồi).