e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

解煩 giải phiền
♦Giải trừ phiền muộn. ◇Lỗ Tấn : Nhất kiến chi hậu, tiện tức giải phiền thích muộn, thiên hạ thái bình , 便, (Cố sự tân biên , Chú kiếm ).
Giải phiền binh gọi tắt: danh hiệu của quân đội Ngô thời Tam Quốc. Ý nói quân đội luôn luôn chiến thắng, có khả năng giải cứu nguy khốn.