e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蛾眉 nga mi
♦Râu con ngài nhỏ, dài và cong, nên dùng nga mi để tỉ dụ lông mày đẹp của đàn bà.
♦Mượn chỉ người con gái dung mạo xinh đẹp. ◇Lưu Hi Di : Uyển chuyển nga mi năng ki thì, Tu du hạc phát loạn như ti , (Đại bạch đầu ngâm ).
♦Chỉ vành trăng. ◇Đậu Hoằng Dư : Thương tâm triêu hận mộ hận, hồi thủ thiên san vạn san. Độc vọng thiên biên sơ nguyệt, nga mi do tự loan loan , . , (Quảng trích tiên oán , Từ ).
♦Nói ví núi xa. ◇Tát Đô Lạt : Tây Hồ thiên kính bích đọa địa, Ngô Sơn nga mi xuân nhập song 西, (Tẩu bút tặng yến hội sơ ).
♦Con ngài bay. ◇Tào Dần : Nga mi bất tự ái, Phác ám nhất bồng đăng. Hỏa mãnh hà như lại, Tâm an tức thị tăng , . , (Bắc hành tạp thi ).