e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

誠摯 thành chí
♦☆Tương tự: khẩn thiết , thành khẩn , thành thật .
♦Thật lòng, thành khẩn. ◎Như: giá đoạn thành chí đích hữu nghị lệnh nhân chung sanh nan vong .