e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

慢性病 mạn tính bệnh
♦Bệnh kéo dài lâu ngày không khỏi. § Tiếng Pháp: maladie chronique. ◎Như: mạn tính can bệnh .