e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

毒打 độc đả
♦Đánh đập vô cùng hung bạo, tàn ác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim bị Chu Du ư chúng tướng chi tiền, vô đoan độc đả, bất thăng phẫn hận , , 忿 (Đệ tứ thất hồi).