e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

體溫 thể ôn
♦Nhiệt độ trong cơ thể. § Bình thường vào khoảng 37°C.
♦Thân thể ấm áp. ◇Kê Khang : Trọng đô đông khỏa nhi thể ôn, hạ cừu nhi thân lương , (Đáp hướng Tử Kì nan dưỡng sanh luận ).