e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

歸化 quy hóa
♦Quy phục, quy thuận. ◇Tam quốc chí : Phát sứ cáo dĩ lợi hại, Ngô tất quy hóa, khả bất chinh nhi định dã 使, , (Đặng Ngải truyện ).
♦Dân một nước di cư sang nước khác, sau một thời gian cư trú nhất định, xin nhập tịch nước này.