e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

生辰 sanh thần
♦Ngày sinh, sinh nhật. § Cũng gọi là sanh triêu . ◇Hồng Lâu Mộng : Nhất nhật, chánh thị Giả Chánh sanh thần, Ninh Vinh nhị xứ nhân đinh đô tề tập khánh hạ, nhiệt náo phi thường , , , (Đệ nhất lục hồi) Một hôm đúng vào sinh nhật của Giả Chính, mọi người hai phủ Ninh Quốc và Vinh Quốc đều tụ tập để chúc mừng (Giả Chính), thật là vô cùng náo nhiệt.