e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

抵罪 để tội
♦Đền tội (tùy theo tội lỗi nặng nhẹ). ◇Sử Kí : Sát nhân giả tử, thương nhân cập đạo để tội , (Cao Tổ bản kỉ ).