e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

抗旱 kháng hạn
♦Khi trời nóng dữ, đất đai khô cạn, làm mọi cách để phòng ngừa cho cây cỏ, các thứ trồng trọt bớt bị tổn hại.