e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丁一卯二 đinh nhất mão nhị
♦Rõ ràng chính xác. § Cũng nói: đích nhất xác nhị , đinh nhất xác nhị . ◇Vô danh thị : Yếu thuyết cá đinh nhất mão nhị, bất hứa nhĩ sai tam thác tứ , (Bão trang hạp , Đệ tam chiết).