e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

菩提達摩 bồ đề đạt ma
♦Dịch âm tiếng Phạm Bodhidharma. Người Ấn Độ, đến Trung Quốc hoành dương Phật pháp, người đời xưng là Bích Quán Bà La Môn , được coi là Sơ tổ Thiền tông.