e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

底事 để sự
♦Việc gì, việc nào. § Cũng như hà sự . ◇Nguyễn Du : Lưu lạc bạch đầu thành để sự (U cư ) Lưu lạc đến bạc đầu mà có nên chuyện gì đâu.
♦Việc ấy. § Cũng như thử sự . ◇Lí Ngư : Quy hướng từ thân cáo, Để sự tu hoàn phạ , (Thận trung lâu , Nộ khiển ).