e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

體裁 thể tài
♦Kết cấu thơ văn và phong cách văn chương.
♦Dạng thức văn học. § Chỉ các loại tác phẩm văn học, như: thơ, tiểu thuyết, tản văn, kịch, v.v.
♦Kết cấu tự thể (thư pháp). ◇Pháp thư yếu lục : Thể tài, nhất cử nhất thố, tận hữu bằng cứ , , (Quyển lục dẫn: Thuật thư phú hạ : ).
♦Thể chế (chính trị). ◇Lương Khải Siêu : Hoặc vị nhất dân tộc tương kết hợp, tuy vị cụ quốc gia chi thể tài, diệc khả vị chi hữu chủ quyền , , (Chánh trị học đại gia bá luân tri lí chi học thuyết , Tứ ).
♦Phong độ tư thái, phong cách.