e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包谷 bao cốc
♦Ngô, bắp. § Còn gọi là: ngọc thục thử , ngọc mễ .