e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蛾子 nga tử, nghĩ tử
♦Con ngài, bướm ngài.
♦Con kiến non.