e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

報喪 báo tang
♦Báo cho thân thích bạn bè biết tin tức về việc tang. ◇Hồng Lâu Mộng : Đương hạ Đại Nho liệu lí tang sự, các xứ khứ báo tang , (Đệ thập nhị hồi) Lập tức Đại Nho phải lo liệu việc tang, báo tin buồn đi các nơi.