e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

啟程 khải trình
♦Khởi hành, lên đường. ◎Như: tha minh thiên tựu yếu khải trình đáo Pháp Quốc lưu học, nhất thường đa niên túc nguyện , .