e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

賓至如歸 tân chí như quy
♦Khách đến thấy như về chính nhà mình. § Ý nói được tiếp đãi thân thiết chu đáo, người khách có cảm giác như về nhà mình. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Tứ phương chi khách, nhất nhập Lỗ cảnh, giai hữu thường cung, bất chí khuyết phạp, tân chí như quy , , , , (Đệ thất bát hồi). § Cũng viết là: tân nhập như quy , tân lai như quy .